Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 z PRV SR 2014 – 2020 | 3

Zverejnené v Archív výziev

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje Výzvu č.3 na odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Termín príjímania žiadosti od 1.8.2019 do 16.9.2019

PRÍLOHY:

docxdocx  - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok
docxdocx  - Životopis

pdfVýzva_na_odborných_hodnotiteľov_PRV_3.pdf

Čítať ďalej...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 z PRV SR 2014 – 2020 | 2

Zverejnené v Archív výziev

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje Výzvu č.2 na odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Termín príjímania žiadosti od 17.6.2019 do 31.7.2019

PRÍLOHY:

docxdocx  - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok
docxdocx  - Životopis

pdfMiestna akčná skupina (MAS) Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Čítať ďalej...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 z PRV SR 2014 – 2020

Zverejnené v Archív výziev

PRÍLOHY:

• 1 | docxdocx pdfpdf - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok
• 2 | docxdocx pdfpdf - Čestné vyhlásenie
• 3 | docxdocx pdfpdf - Európsky formulár životopisu
• 4 | docxdocx pdfpdf - Prehľad o ďalších znalostiach / skúsenostiach

pdfVýzva MAS Miloj Spiš, o.z., na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 202

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála