Partnerstvo na vidieku v srdci Spiša

Miloj Spiš, o.z. je platforma verejno – súkromného partnerstva pre rozvoj vidieka fungujúca na 7 princípoch programu Leader

Dozvedieť sa o nás viac

Miloj Spiš o.z.V skratke o nás

Miloj Spiš, o.z. je občianske združenie, ktoré funguje na princípe verejno – súkromného partnerstva. Založenie tohto združenia je výsledkom dlhoročnej práce na území obcí mikroregiónu Miloj Spiš. Neformálna spolupráca sa začala začiatkom roku 2003, odkedy zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru začali postupne budovať partnerstvo, ktoré bolo inštitucionalizované v roku 2009.

Viac informácií Stanovy združenia

AktualityNové oznamy a udalosti v združení

Jamnícke HandMade TRHY

Jamnícke HandMade TRHY


Pozývame na Jamnícke HandMade trhy - 24…

Najkrajšia fotografia z územia MAS MILOJ SPIŠ 2023

Najkrajšia fotografia z územia MAS MILOJ SPIŠ 2023


Dovoľujeme si vás informovať, že Národná…

12. ročník súťaže

12. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022"


Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva m…

Zachráňme prístup LEADER na Slovensku | PETÍCIA

Zachráňme prístup LEADER na Slovensku | PETÍCIA


Vážená/ý člen i nečlen (bývalý člen) MAS…

Všetky aktuality

ProjektyMAS Miloj Spiš

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. III

Financovanie prevádzkových nákladov …


Hlavným cieľom projektu MAS Miloj Spiš I…

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. II

Financovanie prevádzkových nákladov …


Projekt Miloj Spiš II je zameraný na man…

Aktívny Spiš | IROP-Z-302051R038-511/512-28

Aktívny Spiš | IROP-Z-302051R038-511…


Projekt Aktívny Spiš je zameraný na ekon…

Všetky projekty

VýzvyMAS | IROP | PRV

MAS_082/6.4/6 - Podopatrenie 6.4 (aktualizovaná)

MAS_082/6.4/6 - Podopatrenie 6.4 (aktualizovan…


MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú …

MAS_082/7.4/6 - Podopatrenie 7.4

MAS_082/7.4/6 - Podopatrenie 7.4


MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú …

Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podopatrenia 7.2, 7.4, 6.4 z PRV SR 2014 – 2020

Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podop…


PRÍLOHY: Príloha_č._1_-_Žiadosť_o_zar…

Všetky výzvy

KontaktKde nás nájdete

 

Kontaktný formulár

 

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.milojspis.sk v sekcii ochrana osobných údajov, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

SÍDLO:
Miloj Spiš o.z.

Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
Tel.: +421 907 946 899
E-mail: nebusova@spissketomasovce.sk
IČO: 42108136

KANCELÁRIA MAS:
Nábrežie Hornádu 14
052 01, Spišská Nová Ves
Tel. kancelária: +421 948 399 961
Tel. manažér: +421 948 807 723
E-mail: info@milojspis.sk
zaborska@milojspis.sk
komarova@milojspis.sk

Facebook: MAS Miloj Spiš, o.z.  Facebook logo blue circle large transparent png

Zobraziť mapu