Výzva na výber odborných hodnotiteľov na podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 z PRV SR 2014 – 2020 | 3

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje Výzvu č.3 na odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Termín príjímania žiadosti od 1.8.2019 do 16.9.2019

PRÍLOHY:

docxdocx  - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok
docxdocx  - Životopis

pdfVýzva_na_odborných_hodnotiteľov_PRV_3.pdf