Miloj Spiš o.z.Silné partnerstvo v srdci Spiša

Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025)

 

Koncept implementácie stratégie CLLD