Miloj Spiš o.z.Silné partnerstvo v srdci Spiša

O občianskom združení Miloj Spiš

Miloj Spiš, o.z. je občianske združenie, ktoré funguje na princípe verejno – súkromného partnerstva. Založenie tohto združenia je výsledkom dlhoročnej práce na území obcí mikroregiónu Miloj Spiš. Neformálna spolupráca sa začala začiatkom roku 2003, odkedy zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru začali postupne budovať partnerstvo, ktoré bolo inštitucionalizované v roku 2009.

Zakladajúci členovia Miloj Spiš, o.z. sa združujú s cieľom systematicky spolupracovať na integrovanom rozvoji vidieckeho územia v regióne Miloj Spiš tak, aby toto územie bolo spravované za využitia predovšetkým vlastných jedinečných zdrojov, ktoré budú prinášať trvalý úžitok miestnym obyvateľom a tým prispejú k zlepšeniu kvality ich života.

Združenie bolo založené a vyvíja svoju činnosť v súlade s princípmi LEADER, ktoré sú v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Mapa územia Stanovy združenia

letak web

Otagované ako: Miloj Spiš