PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Stratégia rozvoja územia Slovenský raj

Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokov 2015 – 2020, výhľadovo 2025 je vypracovaná v rámci projektu „Slovenský raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“.
Vymedzeným územím pre stratégiu je územie vymedzené hranicami ochranného pásma Národného parku Slovenský raj.
 
 
Čítať ďalej...

1. mikrograntový program

Cieľom mikrograntového programu je zvýšiť zapojenosť občanov do rozvojových aktivít a prispieť tak k rozvoju občianskej spoločnosti na území ohraničenom katastrami obcí Danišovce, Hincovce, Chrasť nad Hornádom, Jamník, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Poráč, Rudňany, Odorín, Olcnava, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce a mestaSpišské Vlachy.

Zápisnica z hodnotenia žiadostí k mikrograntovému programu (pdf) 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála