Máte nápad?Formulár s nápadom na zlepšenie nášho regiónu

-

Radi privítame Vaše nápady a pripomienky pre zlepšenie života v našom regióne.  Aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií chceme realizovať aktivity na podporu trvalo udržateľného rozvoja vidieka a napomáhať tak rozvoju regiónu vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a spoločenského života. Zároveň tak podporovať obyvateľov všetkých ekonomických a sociálnych skupín.

Obrázok kontaktu

Zobraziť kontaktný formulár

Odoslať e-mail. Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.milojspis.sk v sekcii ochrana osobných údajov, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.