PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

MAS_082/7.4/6 - Podopatrenie 7.4

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.4.2024 do 31.5.2024

MAS_082/7.4/6 - Podopatrenie 7.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

docxPríloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx

pdfPríloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf

docxPriloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx

docxPriloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx

docxPríloha _c_23 Výberové kritériá 7.4 MAS Miloj Spiš,o.z..docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF...A 1.5.docx

docxPriloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výda... CLLD.docx

docxPriloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx

pdfPriloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf

docPriloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZ...A 1.5.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx

 

Výzva vo formáte pdf:

pdfVýzva MAS - CLLD - MAAS_0827.46.pdf

 

Príručky:

docxPríloha_c_1 príručka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx

Čítať ďalej...

MAS_082/6.4/6 - Podopatrenie 6.4 (aktualizovaná)

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 25.4.2024 do 24.6.2024

MAS_082/6.4/6 - Podopatrenie 6.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

docxPriloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx

xlsxPriloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx

xlsxPriloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx

xlsxPriloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx

pdfPriloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni DODATKU c2.pdf

docxPríloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx

docxPriloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx

pdfPriloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf

pdfPríloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf

docxPriloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx

docxPriloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF...A 1.5.docx

docxPriloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výda... CLLD.docx

docxPriloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx

pdfPriloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf

docPriloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZ...A 1.5.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx

docxVýberové kritériá 6.4 MAS Miloj Spiš,o.z..docx

 

Výzva vo formáte pdf:

pdfVýzva MAS - CLLD - MAS_0826.46.pdf (aktualizovaná)

 

Príručky:

docxPríručka-pre-prijmateľa-leader_verzia-1-5-bsz.docx

Čítať ďalej...

MAS_082/4.2/3 - Výzva podopatrenie 4.2 MAS Miloj Spiš (MAS_082/4.2/3)

Zverejnené v Archív výziev

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 22.2.2022 do 13.4.2022

MAS_082/4.2/3 - Výzva podopatrenie 4.2 MAS Miloj Spiš (MAS_082/4.2/3)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

MAS_082/6.4/3 - Výzva podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš (MAS_082/6.4/3)

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 22.2.2022 do 13.4.2022

MAS_082/6.4/3 - Výzva podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš (MAS_082/6.4/3)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/1.2/4 - Podopatrenie 1.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 1.2 - Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 11.2.2022 do 24.3.2022

Výzva - MAS_082/1.2/4 - Podopatrenie 1.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála