AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Výzva - MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/6.4/2 - Podopatrenie 6.4

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.04.2021 do 14.06.2021

Výzva MAS_082/6.4/2 - Podopatrenie 6.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Upozornenie na technickú úpravu formulárov - príloha č.13 b platnú od 6.5.2021 - viac info TU

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/4.2/2 - Podopatrenie 4.2

Zverejnené v Archív výziev

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/4.2/2 - Podopatrenie 4.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Upozornenie na technickú úpravu formulárov - príloha č.13 b platnú od 6.5.2021 - viac info TU

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/1.2/2 - Podopatrenie 1.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 1.2- Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/1.2/2 - Podopatrenie 1.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.5/3 - Podopatrenie 7.5

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.04.2021 do 14.06.2021

Výzva MAS_082/7.5/3 - Podopatrenie 7.5
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

IROP-CLLD-R038-511-001

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-511-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 24.02.2021 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 1. kolo - 30.04.2021 | 2. kolo – 30.06.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-R038-511-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

 

 Výzva vo formáte pdf: pdfVýzva_IROP-CLLD-R038-511-001.pdf

 Výzva vo formáte doc: docxVýzva_IROP-CLLD-R038-511-001.docx

Výzva vo formáte zip: zipIROP-CLLD-R038-511-001-na_web.zip

 

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príručky:

 Vzor zmluvy o príspevok

 

Čítať ďalej...

IROP-CLLD-R038-512-001

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z  Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 21.10.2020 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:  1. kolo - 30.12.2020  |  2. kolo - 28.2.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-R038-512-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

 

Prílohy k výzve:

Prílohy k ŽoPr:

Príručky:

pdfPrirucka_pre_ReS_a_uzivatela.pdf

docxPríručka_VO_verzia_ver.3.2.docx

docxPríručka_VO_verzia_ver.3.2SZ.docx

VZOR ZMLUVY O PRÍSPEVOK

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála