Výzva - MAS_082/6.4/2 - Podopatrenie 6.4

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.04.2021 do 14.06.2021

Výzva MAS_082/6.4/2 - Podopatrenie 6.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Upozornenie na technickú úpravu formulárov - príloha č.13 b platnú od 6.5.2021 - viac info TU

Prílohy k výzve:

Označené v :