AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Prijímacie konanie | Súkromná základná umelecká škola Odorín | aktualizácia - do 30.6.2020

Prijímacie konanie na štúdium v SZUŠ Odorín

formou elektronickej prihlášky do 30.6.2020 - https://szusodorin.edupage.org/register/ 

Bližšie informácie môžete získať na webových strankach školy:  https://szusodorin.edupage.org/ 
Označené v :