AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Schválenie projektu MAS Miloj Spiš II so zameraním na zabezpečenie chodu MAS a činností LEADER v podmienkach Miloj Spiš, o.z.

Informujeme našich členov Miloj Spiš, o.z., že dňom 06.05.2020 bol schválený projekt MAS Miloj Spiš II so zameraním na zabezpečenie chodu MAS a činností LEADER v podmienkach Miloj Spiš, o.z.

Označené v :