MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020 (2)

Výzva - MAS_082/7.5/1 - Podopatrenie 7.5

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné…
Čítať ďalej...