MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020 (5)

Výzva - MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie…
Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.5/3 - Podopatrenie 7.5

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.…
Čítať ďalej...