FotogalériaMiloj Spiš o.z.

Super User

Super User

Schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS pre Miloj Spiš o.z.

Zverejnené v Aktuality

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny  (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená  2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané  Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev.

Zoznam schválených MAS a neschválených VSP je prílohou tohto oznámenia.

 

Dokumenty na stiahnutie

Čítať ďalej...

Stratégia rozvoja územia Slovenský raj

Zverejnené v Projekty

Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokov 2015 – 2020, výhľadovo 2025 je vypracovaná v rámci projektu „Slovenský raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“.
Vymedzeným územím pre stratégiu je územie vymedzené hranicami ochranného pásma Národného parku Slovenský raj.
 
 
Čítať ďalej...

V súčasnosti nie je žiadna aktuálna výzva

Zverejnené v Aktuálne výzvy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála