AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Výzva na ppodporu cestovného ruchu 2021 | Terra Incognita

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu TERRAINCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2021
Dátum vyhlásenia výzvy: 05.10.2020   •   Dátum uzávierky výzvy: 30.11.2020

Označené v :