Partnerstvo na vidieku v srdci Spiša

Miloj Spiš, o.z. je platforma verejno – súkromného partnerstva pre rozvoj vidieka fungujúca na 7 princípoch programu Leader

Dozvedieť sa o nás viac

Miloj Spiš o.z.V skratke o nás

Miloj Spiš, o.z. je občianske združenie, ktoré funguje na princípe verejno – súkromného partnerstva. Založenie tohto združenia je výsledkom dlhoročnej práce na území obcí mikroregiónu Miloj Spiš. Neformálna spolupráca sa začala začiatkom roku 2003, odkedy zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru začali postupne budovať partnerstvo, ktoré bolo inštitucionalizované v roku 2009.

Viac informácií Stanovy združenia

AktualityNové oznamy a udalosti v združení

EURACTIV - Miestne akčné skupiny

EURACTIV - Miestne akčné skupiny


Viac informácií na   &nbs…

Národná sieť Miestnych Akčných Skupín SR má nové vedenie.  Členovia sú sklamaní z prístupu MIRRI
MASky - jedinečné a nepochopené

MASky - jedinečné a nepochopené


Dávame Vám do pozornosti článok, ktorý n…

10 požiadaviek NS MAS pre nové programové obdobie

10 požiadaviek NS MAS pre nové programové obdobie


Na Slovensku vrcholí príprava partnerske…

Všetky aktuality

ProjektyMAS Miloj Spiš

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. II

Financovanie prevádzkových nákladov …


Projekt Miloj Spiš II je zameraný na man…

Aktívny Spiš | IROP-Z-302051R038-511/512-28

Aktívny Spiš | IROP-Z-302051R038-511…


Projekt Aktívny Spiš je zameraný na ekon…

Pulzujúci Miloj Spiš | NFP309190Q730

Pulzujúci Miloj Spiš | NFP309190Q730


Projekt Pulzujúci Miloj Spiš je zameraný…

Všetky projekty

VýzvyMAS | IROP | PRV

Harmonogram výziev pre PRV | 2022

Harmonogram výziev pre PRV | 2022


Harmonogram výziev pre PRV 2022

IROP-CLLD-R038-512-001

IROP-CLLD-R038-512-001


MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. …

IROP-CLLD-R038-511-001

IROP-CLLD-R038-511-001


MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. …

Všetky výzvy

KontaktKde nás nájdete

 

Kontaktný formulár

 

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.milojspis.sk v sekcii ochrana osobných údajov, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

SÍDLO:
Miloj Spiš o.z.

Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
Tel.: +421 907 946 899
E-mail: nebusova@spissketomasovce.sk
IČO: 42108136

KANCELÁRIA MAS:
Nábrežie Hornádu 14
052 01, Spišská Nová Ves
Tel. kancelária: +421 948 399 961
Tel. manažér: +421 948 807 723
E-mail: info@milojspis.sk
zaborska@milojspis.sk
komarova@milojspis.sk

Zobraziť mapu

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry
pre Miestne akčné skupiny v súvislosti
s mimoriadnou situáciou spôsobenou
pandémiou COVID-19