AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Zoznam podporených projektov

Zoznam podporených projektov obcí Miloj Spiš, o.z.,  z programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013

Opatrenie 3.4.1

Obec Chrasť nad Hornádom             238 179,41 €

Obec Jamník                                     290 099,38 €

Obec Matejovce nad Hornádom       178 062,00 €

Obec Olcnava                                      29 659,39 €

Opatrenie 3.4.2

Obec Danišovce                               197 644,55€

Obec Odorín                                    273 916,96 €

Obec Olcnava                                  201 623,32 €

Obec Teplička                                 375 820,02 €