MAS_082/4.2/3 - Výzva podopatrenie 4.2 MAS Miloj Spiš (MAS_082/4.2/3)

Zverejnené v Archív výziev

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 22.2.2022 do 13.4.2022

MAS_082/4.2/3 - Výzva podopatrenie 4.2 MAS Miloj Spiš (MAS_082/4.2/3)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

MAS_082/6.4/3 - Výzva podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš (MAS_082/6.4/3)

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 22.2.2022 do 13.4.2022

MAS_082/6.4/3 - Výzva podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš (MAS_082/6.4/3)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/1.2/4 - Podopatrenie 1.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 1.2 - Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 11.2.2022 do 24.3.2022

Výzva - MAS_082/1.2/4 - Podopatrenie 1.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/7.2/4 - Podopatrenie 7.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/6.4/2 - Podopatrenie 6.4

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 30.04.2021 do 14.06.2021

Výzva MAS_082/6.4/2 - Podopatrenie 6.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Upozornenie na technickú úpravu formulárov - príloha č.13 b platnú od 6.5.2021 - viac info TU

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/4.2/2 - Podopatrenie 4.2

Zverejnené v Archív výziev

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/4.2/2 - Podopatrenie 4.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Upozornenie na technickú úpravu formulárov - príloha č.13 b platnú od 6.5.2021 - viac info TU

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/1.2/2 - Podopatrenie 1.2

Zverejnené v Archív výziev

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 1.2- Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 03.05.2021 do 15.06.2021

Výzva MAS_082/1.2/2 - Podopatrenie 1.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála