Výzva - MAS_082/4.2/1 - Podopatrenie 4.2

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

Príjem ŽoNFP v termíne od 25.6.2020 do 30.10.2020

Výzva - MAS_082/4.2/1 - Podopatrenie 4.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Označené v :