Výzva - MAS_08121/6.4/1 Podopatrenie 6.4

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 6.4..Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025) - Miestny rozvoj vedený komunitou

Príjem ŽoNFP v termíne od 29.5.2020 do 6.10.2020

Výzva - MAS_08121/6.4/1 Podopatrenie 6.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Označené v :