AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

máj 2019

Stretnutie "Rozvoj vidieka a program LEADER v súčasnosti" | Levoča 7.5.2019

Zverejnené v Aktuality

Zástupcovia kancelárie MAS Miloj Spiš, o.z. sa aktívne zúčastnili diskusie v Levoči o vývoji prístupu LEADER na Slovensku v súčasnosti a už aj pre obdobie 2020 - 2027.

Program:

  1. Otvorenie, privítanie zo strany spoluorganizátorov MAS LEV a NSRV
  2. Prednáška s hlavnou diskusnou otázkou: „Metóda LEADER/CLLD je stále aktuálna! Kde podľa Vás nezafungovala implementácia v SR“. Hlavné príčiny nezdaru a možnosti pre jeho nápravu. Stav implementácie na Slovensku
  3. Občerstvenie
  4. Prednáška s následnou diskusiou: „Nové programovacie období v EÚ - ako sa bude podporovať rozvoj vidieka a LEADER v rokoch 2021 - 2027 a úloha Európskeho parlamentu“
  5. Predstavenie regionálnej antény NSRV pre Prešovský kraj, jej cieľov, činností a aktivít v roku 2019
  6. Ďalšie témy, ktoré aktuálne ťažia miestne akčné skupiny (neoprávnené výdavky, stav zverejňovania výziev, odborní hodnotitelia, obstarávanie...) – diskusia a návrhy pre riešenie a spoločné kroky
  7. Záver
Čítať ďalej...

Kroky k úspechu, príklady dobrej praxe pri rozvoji miest a obcí

Zverejnené v Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy prezentuje mnohé príklady dobrej praxe v rozvoji miesta a obcí. Sú to úspešné a osvedčené riešenia, ktoré môžu byť inšpiráciou pre iné samosprávy. Ku každému príkladu dobrej praxe je spracovaný aj postup (manuál) s názvom „Kroky k úspechu,“ ktoré  nájdete tu:

ZMOS NP ModMUS PDP 10 april 2019
Manuál Kroky k úspechu č. 10 (apríl 2019) - Vráťme spoločne do parku život

  ZMOS NP ModMUS PDP 11 april 2019 1
Manuál Kroky k úspechu č. 11 (apríl 2019) - Graffiti Spiša a Graffiti Villa Nova Jam

ZMOS NP ModMUS PDP 12 april 2019 1
Manuál Kroky k úspechu č. 12 (apríl 2019) - Podpora bývania rómskych komunít v Rankovciach

Všetky doterajšie príklady dobrej praxe sú k dispozícii na linku: https://npmodmus.zmos.sk/manual-kroky-k-uspechu.html

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála