AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Zoznam členov Miloj Spiš, o.z.

zoznam členov verejno – súkromného partnerstva MILOJ SPIŠ, o.z.

celkový počet členov verejno – súkromného partnerstva: 55

subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):  27

subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %): 73

 

P. č.

Názov subjektu/

Meno, priezvisko a titul 

fo/po 

Sídlo/adresa

Sektor

v/s 

Zástupca subjektu

pre verejno-súkromné partnerstvo (mas)

1.

Obec Danišovce

PO

053 22 Danišovce 33

V

Miroslav Výrostek

2.

Obec Hincovce

PO

053 63 Hincovce 28

V

Tatiana Brandoburová

3.

Obec Chrasť nad Hornádom

PO

053 63 Chrasť nad Hornádom 165

V

Marián Melega

4.

Obec Jamník

PO

053 22 Jamník 101

V

Ján Murányi

5.

Obec Lieskovany

PO

053 21 Lieskovany 50

V

Michal Ovčiarik

6.

Obec Markušovce

PO

053 21 Markušovce, Michalská 51

V

Ján Šofranko, Ing.

7.

Obec Matejovce nad Hornádom

PO

053 21 Matejovce nad Hornádom 139

V

Ambróz Franko

8.

Obec Odorín

PO

053 22 Odorín 266

V

Mikuláš Živčák

9.

Obec Olcnava

PO

053 61 Olcnava, Jarná 2

V

Jozef Gardošík

10.

Obec Poráč

PO

053 23 Poráč 61

V

Peter Volčko

11.

Obec Rudňany

PO

053 23 Rudňany 234, Zápalenica

V

Miroslav Blišťan

12.

Mesto  Spišské Vlachy

PO

053 61 Spišské Vlachy, SNP 34

V

Ľubomír Fifik

13.

Obec Spišský Hrušov

PO

053 63 Spišský Hrušov 216

V

Viktor Butvín

14.

Obec Teplička

PO

052 01 Teplička 83

V

Ladislav Koňak

15.

Obec Vítkovce

PO

053 63 Vítkovce 100

V

Jozef Olejník

16.

Fastrade SK,  s.r.o.

PO

053 22 Odorín 178

S

Ladislav Gonda

17.

Združenie Lanik, o. z.

PO

053 21 Matejovce nad Hornádom 97

S

Monika Franková

18.

Prameň n. o.

PO

052 01 Teplička 25

S

Jarmila Gabonayová

19.

Združenie „ Poráčska dolina“

PO

053 23 Poráč 61

S

Katarína Kiniková

20.

CMC Chrasť v.o.s.

PO

053 63 Chrasť nad Hornádom 158

S

Marián  Šefčík, Ing.

21.

Dobrovoľný hasičský zbor  Odorín

PO

053 22 Odorín 183

S

Mária Goduľová, Bc.

22.

MIGI, spol. s r.o.

PO

053 21 Matejovce nad Hornádom 96

S

Henrich Hadušovský

23.

EUROnline s.r.o.

PO

053 61 Spišské Vlachy, Jarná 4

S

Peter Bratko, Ing.

24.

Obecné hospodárstvo obce Danišovce

PO

053 22 Danišovce 33

S

Stanislav Tomčo, MUDr.

25.

Slovan F.O.

PO

053 21 Markušovce, Michalská 51

S

František Kalafut

26.

Peter Petruška

FO

053 22 Jamník 27

S

Peter Petruška

27.

Viktor Sivačko

FO

053 23 Rudňany 47

S

Viktor Sivačko

28.

Ján Farkašovský

FO

053 22 Jamník 243

S

Ján Farkašovský

29.

SHR Tibor Filip

FO

053 21 Matejovce nad Hornádom 77

S

Tibor Filip

30.

Ladislav Franko

FO

053 21 Matejovce nad Hornádom 16

S

Ladislav Franko

31.

Pavol Gonda

FO

053 22 Jamník 77

S

Pavol Gonda

32.

Zdena Franková

FO

053 21 Matejovce nad Hornádom 16

S

Zdena Franková

33.

Marek Kollárik

FO

053 22 Jamník 159

S

Marek Kollárik

34.

Jozef Lačný, Ing.

FO

052 01 Teplička 25

S

Jozef Lačný, Ing.

35.

Tomáš Celec

FO

05361 Spišské Vlachy, Mlynská 14

S

Tomáš Celec

36.

Silvia Timková

FO

052 01 Teplička 63

S

Silvia Timková

37.

Ľubica Rumanová

FO

052 01 Teplička 29

S

Ľubica Rumanová

38.

Štefan Čuj

FO

053 22 Jamník 271

S

Štefan Čuj

39.

Alžbeta Franková,

CA Hornád

FO

053 21 Markušovce,  SNP 40

S

Alžbeta Franková

40.

Ľuboš Zavadský

FO

053 22 Jamník 242

S

Ľuboš Zavadský

41.

Ondrej Širilla - SION

FO

053 22 Jamník 28

S

Ondrej Širilla

42.

Silvia Kubovčíková, Mgr.

FO

053 22 Odorín 72

S

Silvia Kubovčíková, Mgr.

43.

Vladimír Farkašovský, Ing. arch.

FO

O53 22 Jamník 142

S

Vladimír Farkašovský, Ing. arch.

44.

Ľubomír Holečko, Mgr.

FO

052 01 Teplička 105

S

Ľubomír Holečko, Mgr.

45.

Elena Franková

FO

053 63 Spišský Hrušov 173

S

Elena Franková

46.

Kristína Výrosteková

FO

053 22 Danišovce 12

S

Kristína Výrosteková

47.

Marta Čujová, Bc.

FO

053 22 Jamník 271

S

Marta Čujová, Bc.

48.

Erika Sabová

FO

053 23 Rudňany  156

S

Erika Sabová

49.

Ľudmila Sivačková

FO

053 23 Rudňany 47

S

Ľudmila Sivačková

50.

Ľubomír Majko

FO

053 22 Danišovce 33

S

Ľubomír Majko

51.

Ján Živčák -Záhradníctvo Muškát

FO

053 21 Lieskovany 7

S

Ján Živčák

52.

JOGA, spol. s r.o.

PO

053 61 Olcnava, Lesná 5

S

Vladimír Kurcina

53.

ROMA Markušovce o.z.

PO

053 21 Markušovce, Jareček 41

S

Rudolf Horváth

54.

Agrodružstvo Vítkovce

PO

053 63 Vítkovce 92

S

Jozef Pavlík

55.

Eva Cvengrošová, Ing.

FO

053 21 Markušovce, Michalská 2

S

Eva Cvengrošová, Ing.